Pravidlá

Keďže chceme, aby ste sa u nás cítili príjemne a bezpečne, stanovili sme zopár HOLA HOP pravidiel a prosíme vás o ich dodržiavanie. Každý návštevník je povinný sa pred vstupom do HOLA HOP sveta riadne oboznámiť s našimi pravidlami, lebo so vstupom do detského sveta automaticky súhlasí s pravidlami detského sveta a s ich dodržiavaním. Pravidlá sú vyvesené pri vstupe do detského sveta a aj na ďalších dobre viditeľných miestach.

  1. V priestoroch detského sveta s kaviarňou môžu byť deti len v sprievode dospelej osoby.
  2. Pred vstupom do detského sveta je potrebné sa vyzuť (deti, aj dospelí – k dispozícii sú papuče pre rodičov, pre deti je vhodné doniesť ich vlastné prezúvky). Pri vstupe do detského sveta obdržíte kľúč od vašej skrinky, kde si môžete odložiť topánky, bundy a ostatné osobné veci. Nezabudnite potom tento kľúč pri odchode odovzdať späť. Detské kočíky môžete odparkovať vo vyhradenom priestore v detskom svete hneď vedľa dverí. Za odložené veci alebo osobnú škodu neručíme.
  3. Za pohyb a bezpečnosť detí pri hrách zodpovedajú výhradne rodičia, alebo iná, rodičom poverená dospelá osoba, s ktorou dieťa prišlo do priestorov detského sveta, resp. kaviarne. Povinnosťou personálu nie je dohliadať na pohyb a bezpečnosť detí. Úlohou personálu je zaevidovať, odevidovať každé dieťa, oboznámiť rodičov s pravidlami HOLA-HOP sveta a poskytnúť príslušné informácie o možnostiach zábavy.
  4. Zakazuje sa konzumovať prinesené nápoje (s výnimkou špeciálnej výživy) a jedlo, ktoré sa v kaviarni dá kúpiť. V kaviarni je k dispozícii slušný výber občerstvenia za rozumné ceny, a ak vám niečo chýba, stačí povedať. Kúpa nápoja nie je podmienkou, ale osoby bez zakúpeného nápoja musia uvoľniť stôl osobám so zakúpeným nápojom v prípade plného stavu. Osoba konzumujúca nápoj v detskom svete je zodpovedná za škody spôsobené prípadným vyliatím. Jedlo a nápoje prosím konzumujte v priestoroch na to určených (výhradne len pri stoloch)!
  5. Zakazuje sa súčasne skákať dvom deťom na jednej z trampolín, jedine pod dohľadom rodičov. Zákaz skákania po ochrannom kryte na trampolínach! Kryt len zmierni prípadný pád dieťaťa na pružiny, no neudrží celú váhu dieťaťa! Zákaz hrania sa pod trampolínou!
  6. Zakazuje sa nosiť hračky do vnútra trampolín alebo iných atrakcií.
  7. Prosíme vás o šetrné zaobchádzanie s hračkami. Za hru dieťaťa je zodpovedný rodič, alebo iná, rodičom poverená dospelá osoba, s ktorou dieťa prišlo a zodpovedá aj za spôsobené škody. Ak dôjde k nejakému poškodeniu hračiek alebo atrakcií, je nutné nahlásiť to personálu.
  8. V detskom svete udržujte čistotu a poriadok (loptičky po vyhádzaní zo suchého bazéna po hre prosíme povhadzovať späť do bazéna).
  9. Deti s agresívnym správaním voči iným deťom, deti ohrozujúce bezpečnosť ostatných detí a osoby nedodržujúce pravidlá, budú personálom z detského sveta vylúčené.
  10. Zakazuje sa vstup deťom, ktorých zdravotný stav nie je 100%-ný! V prípade, ak máte pocit, že v centre sa nachádza choré dieťa, upozornite prosím personál.

Ďakujeme za dodržiavanie HOLA-HOP pravidiel a veríme, že sa vy a vaše deti u nás dobre zabavíte!