Cenník

Náš cenník je jasný a zrozumiteľný. Vstupné sa platí iba za deti, nie za dospelých.

PONDELOK - PIATOK 08:00 - 14:00 1,20 € / dieťa / 1. hodina
potom každá ďalšia začatá polhodina 0,50€
PONDELOK - PIATOK 14:00 - 21:00 1,90 € / dieťa / 1. hodina
potom každá ďalšia začatá polhodina 0,50€
SOBOTA - NEDEĽA 08:00 - 21:00 1,90 € / dieťa / 1. hodina
potom každá ďalšia začatá polhodina 0,50€
Využite momentálne prebiehajúcu akciu:
každý deň od 08:00 – 14:00 iba 1,20 € za 1.h / 1 dieťa.
Akcia trvá do odvolania.