Cenník

 

Náš cenník je jasný a zrozumiteľný. Vstupné sa platí iba za deti, nie za dospelých.

PONDELOK - NEDEĽA 08:00 - 21:00

2,90 € / dieťa / 1. hodina
potom každá ďalšia začatá hodina 1€